لطفا صبر کنید
غذاهای خوشمزه در انتظار شماست...

پرطرفدارها
پاستا تنوری چیکن آلفردو
پاستا تنوری چیکن آلفردو

259هزارتومان

پاستا تنوری بیف آلفردو
پاستا تنوری بیف آلفردو

279هزارتومان

پاستا تنوری وج آلفردو
پاستا تنوری وج آلفردو

239هزارتومان

اسلایدر برگر
اسلایدر برگر

369هزارتومان

پیش غذا

فرنچ چدار - دونفره -

149 هزار تومان

اسپرینگ رول

229 هزار تومان

فرنچ چیز - دونفره -

179 هزار تومان

فرنچ فرایز - دونفره -

139 هزار تومان

نان سیر

199 هزار تومان

پیتزا

پیتزا سوجوک

369 هزار تومان

پیتزا چیکن پستو

339 هزار تومان

پیتزا ساسیج

279 هزار تومان

پیتزا چیکن آلفردو

329 هزار تومان

پیتزا نیویورکی

389 هزار تومان

پیتزا چیکن ماشروم

329 هزار تومان

پیتزا مارگاریتا

199 هزار تومان

پیتزا پپرونی

329 هزار تومان

پیتزا رست بیف

419 هزار تومان

پیتزا چانو

389 هزار تومان

پیتزا کاپریچیوزا

339 هزار تومان

پیتزا پریماورا

279 هزار تومان

برگر

اپیدلانتا برگر

259 هزار تومان

مامیلاریا چیکن برگر

239 هزار تومان

چیکاکن برگر

209 هزار تومان

چیز کاکتی برگر

209 هزار تومان

فروکاکتی برگر

229 هزار تومان

کیوانو برگر

349 هزار تومان

کابوی برگر

299 هزار تومان

ساگوآرا برگر

199 هزار تومان

اسلایدر برگر

369 هزار تومان

امریکن چیز برگر

339 هزار تومان

ساندویچ

ساندویچ استیک

369 هزار تومان

ساندویچ رست بیف

369 هزار تومان

سالاد

سالاد گرین

239 هزار تومان

سالاد چیکن ترییاکی

279 هزار تومان

سالاد مرغ کریسپی

279 هزار تومان

سالاد سزار

269 هزار تومان

سالاد آیولی

199 هزار تومان

پاستا
نوشیدنی ها

نوشابه

20 هزار تومان

دوغ

20 هزار تومان

ایستک

20 هزار تومان

آب معدنی

12 هزار تومان